to tum apne parwardegarh ke kon konse nemat ko jhotlao ge !

0
107

 

to tum apne parwardegarh ke kon konse nemat ko jhotlao ge !